Opleidingstraject voor leidinggevenden.

Inmiddels gaan wij het komende jaar de 7e jaargang van ons interne opleidingstraject in. De uitgangspunten zijn nog steeds hetzelfde. De coaches van het eerste uur zijn ook nog steeds betrokken bij het leertraject. En de resultaten zijn alleen maar beter geworden in de loop der jaren.

Een mooi moment voor ons om de achterliggende filosofie, instrumenten en de aanpak breder te gaan delen.

De basisgedachte voor ons is dat persoonlijke groei en business groei hand in hand gaan.

Onderscheidende aanpak

Onderscheidend in onze aanpak is dat wij werken met een ambitieus jaardoel welke aansluit op de waarden van de deelnemer.

Te vaak zijn persoonlijke groeitrajecten slecht meetbaar.

Iemand volgt een training, een cursus, een workshop.

Achteraf is vaak heel moeilijk vast te stellen wat:

  1. Het uiteindelijk heeft opgeleverd.
  2. Er nu precies veranderd is bij de deelnemer.

Wat is hij of zij nu anders gaan doen waardoor er betere resultaten worden behaald?

Door een ambitieus jaardoel centraal te zetten in het opleidingstraject kunnen wij dit meten. Een heel concreet jaardoel waarvan eenvoudig vastgesteld kan worden of het doel gerealiseerd is  of niet. En of het een bedrag heeft opgeleverd of niet. Niet als doel op zich, maar als middel om vast te stellen of er werkelijk een verandering en persoonlijke groei heeft plaatsgevonden.

De leerervaring van de afgelopen 6 jaar is dat enthousiasme, plezier en energie de belangrijkste voorwaarden zijn om jaardoelen te realiseren. Hoe waardevol het jaardoel ook lijkt te zijn en hoe groot de behoefte naar een oplossing ook is, ergens in het proces valt het volkomen stil als enthousiasme en plezier ontbreken.

Net als dat het beschikken van alleen de juiste ingrediënten niet voldoende is om een heerlijke maaltijd op tafel te zetten, zijn plezier, energie en enthousiasme niet voldoende om jaardoelen succesvol te bereiken. Daar is meer voor nodig.

Om een heerlijke maaltijd op tafel te zetten heb je een recept en een stap voor stap handleiding nodig. En als de handleiding nauwkeurig genoeg is dan kan ook een ‘leek’ een goede maaltijd op tafel krijgen. Misschien is het niet meteen de perfecte maaltijd maar een goede maaltijd is zeker haalbaar. En met een klein beetje geduld, interesse en doorzettingsvermogen moet iedereen in staat zijn met succes de maaltijd op tafel te krijgen. Maar wil jij meer, wil jij een volgende stap in je kookkunsten zetten, wil jij een goede amateur kok worden of heb je zelfs nog meer ambities? Dan dien je over het recept en de handleiding te beschikken en dienen de ingrediënten plezier, energie en enthousiasme aanwezig te zijn.

Enthousiame, plezier en energie

Enthousiasme en plezier zijn de brandstoffen die ieders energieniveau hooghouden en resulteren in een voorwaartse beweging. Zonder enthousiasme en plezier is er ergens in het lange jaartraject een tekort aan energie en valt het proces helemaal stil. Elke keer weer.

Vanuit mijn directe betrokkenheid bij ons interne opleidingstraject heb ik de deelnemers het recept plus een stap voor stap handleiding willen aanreiken om hun ambitieuze jaardoel op te pakken, uit te werken en te volbrengen.

En ‘Ambitieus’ betekent dat je altijd een ‘Gap’ dient te overbruggen om dit ambitieuze doel te kunnen vervullen. Dat brengt dan automatisch met zich mee dat je uitgedaagd wordt, op de proef wordt gesteld en het zeker niet van een leien dakje zal gaan. En dus komen er vragen, ontstaat er behoefte aan ondersteuning en coaching en aan een gestructureerd stappenplan.

Dit stappenplan is het logische voortvloeisel uit onze analyses.

Elk probleem, elke hindernis en elke mislukking waar we tegenaan liepen bij het realiseren van de jaardoelen hebben we geanalyseerd.

We stelden onszelf vragen als: ‘Wat is er verkeerd gegaan? Hoe kon dit gebeuren? Wat is de leerervaring die we hieruit kunnen trekken? Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?’

Hieruit is dit nieuwe boek ontstaan. De volgende carrièrestap biedt een gedegen fundering om jaardoelen te realiseren en is een stap voor stap proces voor waarden gedreven leidinggevenden.